PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ
! Usmernenie k maturitným skúškam v školskom roku 2019/2020 vydané MŠVVaV !
! Usmernenie k maturitným skúškam v školskom roku 2019/2020 vydané MŠVVaV !

! Usmernenie k maturitným skúškam v školskom roku 2019/2020 vydané MŠVVaV !

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny…

AKTUÁLNE: Usmernenie MŠ SR k šíreniu koronavírusu
AKTUÁLNE: Usmernenie MŠ SR k šíreniu koronavírusu

AKTUÁLNE: Usmernenie MŠ SR k šíreniu koronavírusu

Vzhľadom k situácií o koronavíruse, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo usmernenie v prípade so stretnutím tohto vírusu v rezorte školstva. V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli…

Infomácie pre štvrtákov
Infomácie pre štvrtákov

Infomácie pre štvrtákov

Tento článok slúži ako informačný portál o vysokých školách pre študentov štvrtého ročníka. Vydanie 8/2019 Bulletin Saia prečítať tu.Témou čísla sú štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2020/2021. DOD VŠVU Bratislava 29. októbra 2019 od 9:00 do 17:00 sa…

Oznam pre žiakov
Oznam pre žiakov

Oznam pre žiakov

Nástup do školy, teda Prvého slovenského literárneho gymnáziá (pre tých, ktorí počas prázdnin zabudli…) sa koná 2.9. – t.j. pondelok! o 8:30, ľudovo o pól deviatej v 4.A triede. Snáď sa na nástupe stretneme všetci. Ohľadom žiakov tretieho ročníka tu…

Translate »