PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ
Kukučínova literárna Revúca 2018

Kukučínova literárna Revúca 2018

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej v záujme vyhľadávania najmladších literárnych talentov vyhlasuje 14. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA Podmienky: 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 8. a 9. ročníkov ZŠ Súťažné práce v troch exemplároch s maximálnym rozsahom troch na…

Translate »