PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny – 23. december 2015 /streda/ – 10. január 2016 /nedeľa/ Riaditeľské voľno Riaditeľka PSLG  v Revúcej Vám  oznamuje, že na základe odporúčania ministra školstva SR , podľa §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní   bude žiakom  …

Translate »