PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ
Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

P O Z V Á N K A Riaditeľka PSLG v Revúcej v spolupráci s rodičovskou radou zvoláva plenárne zasadnutie rodičovského združenia za účelom voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Plenárna schôdza rodičovského združenia sa uskutoční 14.marca 2016 (pondelok) o 15,30 v priestoroch IV.A triedy (prízemie) Po plenárnom zasadnutí…

Translate »