PRVÉ  SLOVENSKÉ  LITERÁRNE  GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenskej súťaže Kukučínova literárna Revúca

Hodnotil:

Mgr. Marian LACKO, učiteľ literárnej tvorby na PSLG v Revúcej

Celkovo bolo do tohto ročníka KLR zaslaných 53 literárnych prác, z toho 11 próz a 42 básní. Kvantitou síce trochu slabší ročník, ale nie je to na úkor kvality. Opäť sa objavili „zdravé“ literárne pokusy v poézii, aj próze. Tu je vyhodnotenie v týchto kategóriách:

POÉZIA

ZLATÉ PÁSMO

 • všetci autori, ktorí sa dostali až do zlatého pásma majú nesporný poetický talent, aj keď pri písaní by nezaškodilo nebáť sa používať viac symboliku, metafory a zároveň tieto prostriedky tvorby aj využiť pri tvorbe. Opäť, ako už i po minulé roky sa potvrdilo, že talenty sa rodia na východe Slovenska, najmä vo Svidníku a Starej Ľubovni. Z prác je cítiť, že majú správne vedenie pre ich umelecký rast.

Do zlatého pásma sa svojou tvorbou zaradili:

 • Kristína Drotárová, Svidník /LAUREÁT SÚŤAŽE/
 • Miriam Jackaninová, Svidník
 • Barbora Langová, Stará Ľubovňa

 

STRIEBORNÉ PÁSMO

 • všetci autori, ktorí sa dostali do strieborného pásma majú tak isto výraznú dávku talentu. Prekvapením je hojná a úspešná účasť mladých poetiek z Levíc, ktoré možno potrebujú len trochu viac skúseností a vypísanosti. Jednoducho, ešte im treba trochu „dorásť“. Všetkým začínajúcim poetom opäť odporúčam prečítať si knižku Utrpenie mladého poeta, veľa čítať a veľa písať…

Do strieborného pásma sa svojou tvorbou zaradili:

 • Jakub Pluta, Stará Ľubovňa
 • Vanesa Majerčíková, Kamenná Poruba
 • Erika Zubereczová, Levice
 • Anna Borsíková, Levice
 • Lucia Csendesová, Levice
 • Kristína Šebová, Levice

 

BRONZOVÉ PÁSMO

 • autori, ktorí sa dostali do bronzového pásma majú určitú dávku talentu, potrebujú ešte viac básní prečítať a pri ich čítaní možno zistia, ktorou cestou by sa mali alebo mohli pri písaní poézie uberať. Ešte by sa mali zbaviť strachu z používania metafor. Aj im odporúčam prečítať si knižku Utrpenie mladého poeta a veľa čítať a písať…

Do bronzového pásma sa svojou tvorbou zaradili:

 • Martina Zaušková, Hriňová
 • Paolo Ruggeri, Hriňová
 • Maroš Vreštiak, Hriňová
 • Emma Litvová, Trenčín

 

PRÓZA

ZLATÉ PÁSMO

 • autori, ktorí sa svojou tvorbou umiestnili v zlatom pásme, potvrdili vzrastajúci kvalitatívny trend v písaní poviedok, kde sa najzaujímavejšia práca s nádychom fantasy podarila Sáre Tompošovej zo svitu, ktorá sa stala i laureátkou súťaže. Všetci autori však ponúkli veľmi zaujímavú fabuláciu príbehov, ktoré majú často veľmi dobrú štylistiku a dej má aj patričný spád. Často potvrdzujú v svojich poviedkach veľmi dobrý rozprávačský talent.
 • Do zlatého pásma sa svojou tvorbou zaradili:
 • Sára Tompošová, Svit /LAUREÁT SÚŤAŽE/
 • Miriam Jackaninová, Svidník
 • Emma Koniarová, Žilina

 

STRIEBORNÉ PÁSMO

 • autori, ktorí sa svojou tvorbou zaradili do strieborného pásma, sa predstavili tiež často zaujímavou fabuláciou, ktorá možno nie vždy vyšla tak, ako autori sami chceli. Dej má väčšinou dobrý spád. Žiaľ u niektorých sa objavuje trochu „tuctová“ téma, tiež možno „požičaná“. Autori však tak isto potvrdzujú vo svojich prácach dobrý rozprávačský talent. Odporúčal by som aj častejšie používanie priamej reči.
 • Do strieborného pásma sa svojou tvorbou zaradili:
 • Samuel Furda, Levice
 • Emma Litvová, Trenčín
 • Anna Račková, Kamenná Poruba
 • Lucia Karasová, Levice
 • Michaela Koczánová, Levice

 

BRONZOVÉ PÁSMO

 • Autori zaradení úrovňou svojich prác do bronzového pásma, píšu tiež zaujímavo a štylisticky celkom správne, chyby sa však objavili v obsahovej stránke ich prác. Veľakrát témy boli akoby zo známych romantických filmov. Samozrejme nedá sa ani týmto autorom uprieť dávka talentu. Treba sa ešte asi „vypísať“ a bude to v poriadku. A tiež odporúčam čítať veľa, podľa možnosti kvalitnej beletrie.

Do bronzového pásma sa svojou tvorbou zaradili:

 • Marek Hodás, Kamenná Poruba
 • Olívia Pásztorová, Levice
 • Andrea Strigáčová, Hriňová

Za porotu hodnotenie napísal:

Mgr. Marian LACKO, učiteľ literárnej tvorby na PSLG v Revúcej

 

Hodnotil:

Mgr. Ivo Novák, učiteľ žurnalistiky na PSLG v Revúcej

Celkovo bolo do tohto ročníka KLR v rámci žurnalistiky zaslaných 53 literárnych prác, z toho 9 rozhovorov, 5 úvah a 3 fejtóny. Všetky žurnalistické práce dokumentovali u všetkých zúčastnených netuctový pohľad na mediálny svet a celkovo na život okolo nás. V dobre myslenej túžbe zaujať svojim textom sa účastníci rozhodli najčastejšie osloviť známe osobnosti televíznej obrazovky, či hudobného prostredia. Zaujali aj pokusy reflektovať dianie okolo nás v humorne filozofujúcich fejtónoch, či úvahách. Autori úvah a fejtónov sa nebáli otvoriť témy, v ktorých aj vekom a služobne oveľa starší autori váhajú a názorovo vstupujú do konfrontácii. Za odvahu a invenciu určite bod k dobru, niekedy sa však veľké témy ukázali aj ako príliš veľké porcie na strávenie interpretovaného obsahu. Pri čítaní prác bolo zjavné, kto má aký kontakt s novinami a časopismi a kto možno i konfrontoval formu svojho textu s autorom, ktorý publikuje v najčítanejších periodikách. Tu je vyhodnotenie žurnalistických prác:

ZLATÉ PÁSMO

 • Autori zlatého pásma ukázali slušné schopnosti vedieť sa zorientovať pri príprave rozhovorov a úvahového textu. V oboch veciach je potrebné zvoliť si tému, v ktorej som doma a ponúknuť čitateľovi pocit, že z jeho textu sa niečo hodnotné dozvedel. V rozhovoroch sa hlavní aktéri predstavili ako šikovní tvorcovia otázok, ktoré mali hlavu a pätu, neskĺzli do tuctových otázok a dokázali rozhovorom zaujať – ak hovoríme o žurnalistickom texte, je to jeho podstatná vlastnosť. Stačí len pokračovať zvoleným smerom, a mladí žurnalisti by sa nestratili ako prispievatelia minimálne školských a v budúcnosti aj mimoškolských periodík. Ohodnotená úvaha ukázala nadpriemernú mieru vnímania významných vecí v živote človeka, ktorá príjemne prekvapila vzhľadom na vek autorky

Do zlatého pásma sa svojou tvorbou zaradili:

 • Dávid Džačár – Rozhovor: Alena Ďuránová: Ja a tréma sme kamošky Rožňava /LAUREÁT SÚŤAŽE/

 Dnes ponúkajú médiá naozaj širokú ponuku rozhovorov. Čitateľ si skutočne môže vyberať, a tak stále viac platí, že dobrý rozhovor musí mať nielen dobrú kvalitu v samotnom obsahu, ale súčasťou úspechu je aj pútavý nadpis. Samozrejme úvodné vety pred rozhovorom taktiež nesmú chýbať a mali by čitateľa pozvať prečítať si rozhovor od začiatku až do konca. Navyše, ak rozhovor zjednodušene povedané smeruje odniekiaľ niekam, tak úspech môže byť na svete. Netreba však zabúdať aj na dobrého respondenta. Zvoliť si niekoho, koho aspoň trochu poznám, alebo si o ňom minimálne niečo naštudovať je nevyhnutné. Dávidovi Džačárovi sa ako jedinému zo všetkých prác všetko spomenuté podarilo. Navyše, ako sa hovorí, šťastie stojí pri kvalite, a môžeme povedať, že za úspechom Dávidovej práce je aj respondentka Alena Ďuránová, ktorá do pekne spracovaného scenára a prípravy rozhovoru ideálne zapadla bezprostrednými a pútavými odpoveďami. Stručne zhrnuté: – oceňujem vynikajúci nadpis, ktorý je naozaj pútavý a nezapadol by popri iných článkoch v časopise

 •  -oceňujem radenie zaujímavých otázok, ktoré má skutočnú logiku a dokonca vidieť, že autor niekedy aj vychádza z predchádzajúcich odpovedí
 •  – oceňujem pútavý úvod k rozhovoru
 •  – oceňujem výsledný dojem: o respondentke Alene Ďuránovej sme sa veľa dozvedeli a zároveň celé vyznenie rozhovoru je veľmi príjemné oddychové čítanie

 

Ďalej sa v zlatom pásme umietnili:

 • Miriam Jackaninová – Úvaha: Ako môže človek uchopiť dušičku vecí, Svidník
 • Veronika Balogová – Rozhovor: Najstarší Mikuláš na Slovensku (rozhovor), Rožňava
 • Erika Bronďošová – Rozhovor: Eva Evelyn Kramerová: Svadobné šaty som si už vyskúšala, Rožňava

 

STRIEBORNÉ PÁSMO

 • Práce v striebornom pásme sa v mnohých veciach kvalitatívne približovali k zlatému. Vždy sa však vyskytli určité tvorivé chybičky, ktoré vyniesli autorom slušné strieborné umiestnenie. Rozhovory mali stále nadpriemernú kvalitu, ale autori sa odkláňali od úlohy redaktora, ktorý si má zachovať istý odstup od respondenta. V prácach bolo totiž príliš cítiť osobný vzťah s hosťom. Čo sa týka fejtónu, jednoznačne treba oceniť ochotu pustiť sa do písania aj takejto práce. Napísať dobrý fejtón totiž vôbec nie je jednoduché, aj preto to len stručne opíšem – strieborné pásmo značí pre autorov fejtónu a úvah pozoruhodnú zorientovanosť v téme, avšak naznačuje aj isté rezervy, ktoré ale určite nie sú neprekonateľné.

Do strieborného pásma sa svojou tvorbou zaradili:

 • Miriam Jackaninová – Úvaha: Zakázané ovocie najviac chutí, Svidník
 • Patrik Kavuľa – Úvaha: Slovenský Tourminátor, Svidník
 • Tomáš Sakal – Fejtón: Zničujúci a ničivý vplyv drahej televízie, Rožňava
 • Emma Litvová – Rozhovor: Interview s Ľudovítom Štúrom, Trenčín
 • Radko Lukáč – Rozhovor: Alena Ďuránová: Hovoria o mne, že som dramatická herečka, Rožňava
 • Ľudmila Olejárová – Rozhovor: Renaissense, Rožňava

 

 

BRONZOVÉ PÁSMO

 • Všetkým autorom bronzového pásma musíme priznať invenciu vo výbere tém. Všetky práce sa dobre čítali. Súhrnne však niekedy trpeli problémom, ktorý možno expresívne popísať slovným spojením: „bez ladu a skladu“. Určite nešlo o práce nekvalitné, ale vo finálnom hodnotení im chýbalo zo strany autora ešte možno 2-3 krát prečítať a texty zoceliť, dať im hlbší zmysel – jednoducho viac nad nimi popracovať. Neznamená to však, že uvedené texty nie sú dobrým východiskom na ďalšiu tvorbu.

Do bronzového pásma sa svojou tvorbou zaradili:

 • Barbora Tomková – Fejtón: Komerčné Vianoce, Rožňava
 • Tomáš Poduška – Fejtón: Meteorológovia, Hriňová
 • Rozhovor s Braňom Deákom: Klaudia Gabčíková
 • Natália Dravecká – Rozhovor: Martina Molčanová…, Rožňava
 • Filip Pavlík – Rozhovor: Peter Cmorík: Adrenalínový šport mám rád len pasívne, Rožňava
 • Patrik Kavuľa – Úvaha: Za náš národ hovoria činy
 • Ľudmila Olejárová – Fejtón: Povinné kvóty

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Translate »