PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Úspešný seminár učiteľov slovenského jazyka a literatúry: Dajme čítaniu Dlhodobú Pridanú Hodnotu

Dajme čítaniu Dlhodobú Pridanú Hodnotu
Vzdelávanie učiteľov je dnes už možno mierne sprofanovaný pojem a vyvoláva v mnohých zmiešané pocity. Avšak fakt, že každý učiteľ, bez ohľadu na počet odučených rokov sa musí neustále vzdelávať, aby mohol prinášať svojim žiakom vždy niečo nové, je neodškriepiteľný. Učiteľ musí chápať vyučovanie literatúry ako umenie. V opačnom prípade sa tento predmet ocitá na periférii záujmu. Čítanie a s ním súvisiace interpretovanie umeleckých textov často nemení svoju zaužívanú podobu a nedáva možnosť sebauplatnenia tvorivému žiakovi.
Z projektu MO MS a Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej Dajme čítaniu Dlhodobú pridanú hodnotu sa 12. októbra 2016 zrodilo stretnutie učiteľov slovenského jazyka a literatúry z Revúcej a blízkeho okolia s PaedDr. Štefanom Šimkom a PhDr. Jozefom Lapšanským, PhD. zo Spišskej Novej Vsi. Obaja sú známi svojimi bohatými aktivitami v oblasti rozborov, interpretácií textov, rétoriky, práce s umeleckým slovom a nespočetnými ďalšími aktivitami.
Stretnutia sa zúčastnila aj riaditeľka Domu MS v Rožňave Ing. Zlatica Halková a takmer dvadsiatka učiteľov od Smolníka po Hnúšťu, ktorá prišla možno aj s trochou skepsy. Po úvodných informáciách o bohatej projektovej činnosti v tejto oblasti na Spiši začala odborná časť. Lektori mali pre účastníkov pripravené texty, s ktorými sa celý čas pracovalo. Kto čakal tradičné zaradenie diela a autora do obdobia a literárneho kontextu, bol sklamaný. PaedDr. Šimko v úvodnej časti rozobral text. A keďže interpretačná kríza sa rodí z čitateľskej krízy, preto PhDr. Lapšanský interpretoval text rôznymi spôsobmi, čím získali učitelia zaujímavé inšpirácie pre svoju prax.
Azda najpoetickejšie na celom podujatí bolo to (teraz vyvolám nevôľu inšpekcie), že lektori nepotrebovali žiadnu techniku. Ich nástrojmi boli umelecké texty a pozoruhodné vedomosti.
Účastníci odchádzali z podujatia s konštatovaním, že takéto vzdelávania by sa mali organizovať cyklicky. Za organizátorov môžem sľúbiť, že sme s lektormi začali už rokovania o ďalších spoločných aktivitách.
Mgr. Ľuboslava Lacjaková
predsedníčka MO MS
riaditeľka PSLG

 

Translate »