PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Chrípkové prázdniny

Dnes, 6.2.2017 po zistení počtov študentov v škole a po porade učiteľov, pani riaditeľka vyhlásila chrípkové prázdniny.

Chrípkové prázdniny budú trvať od 6.2. do 10.2.
Poprosím, aby všetci študenti našej školy cez tieto dni ani nepomysleli na školu a chorým želám skoré uzdravenie!

Nástup do školy je v pondelok, 13. 2. 2017.

Translate »