PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Oslavy 155. výročia Prvého slovenského gymnázia

Vnútornými pradivami scelená triáda: minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Minulosťou spevňujeme prítomnosť, aby sme budúcnosť boli schopní ponímať ako zodpovednosť. Nie pre kovovo lesklé EXEGI MONUMENTUM, ale pre naše jednoduché bytie borením sa dejinami. Nimi sme aj na Gemeri šli zväčša zohnutí, zhrbení, lenže práve takí tvoria pohyb sveta dopredu. Preto nijaká súčasnosť nemá právo zabúdať na skutky a činy minulosti, ktoré boli svedectvom národného charakteru.
Štefan Kasarda

Bol utorok, 16. septembra 1862. Mesto Revúca si vtedy neuvedomovalo, že tento deň sa zapíše zlatými písmenami do jej histórie. V Evanjelickom chráme bola v tento deň inauguračným prejavom Augusta Horislava Škultétyho slávnostne otvorená prvá slovenská stredná škola. Bol to počin na tú dobu nevídaný, keď sa slovenskí národovci rozhodli nie v Martine, nie v Bratislave, ale v nenápadnej Revúcej otvoriť Slovenské evanjelické a. v. gymnázium, ktoré si neskôr ľud prisvojil a nazval Prvé slovenské gymnázium. Aj keď gymnázium existovalo len 12 rokov, vychovalo 566 študentov, z ktorých každý tretí sa zapísal do našich dejín. Stačí spomenúť Martina Kukučína, Jozefa Škultétyho, Jána Kvetoslava Holuba, či Kolomana Banšella. Nie nezaujímavý je aj výpočet „učbárov“, teda profesorov gymnázia, významných slovenských národovcov; Augusta Horislava Škultétyho, Ivana Branislava Zocha, Samuela Ormisa.
V stredu, 13. septembra 2017 si obyvatelia Revúcej, ale aj početní hostia, medzi ktorými nechýbala ministerka pôdohospodárstva a poverená ministerka školstva Gabriela Matečná a predseda Matice slovenskej Marian Tkáč, pripomenuli 155. výročie založenia tejto školy. Rovnako, ako vtedy, Evanjelický chrám bol zaplnený do posledného miesta. Slávnostným kazateľom bol Mgr. Slavomír Sabol, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku a prítomní si v rámci slávnostných spomienkových Služieb Božích vypočuli inauguračný prejav A. H. Škultétyho, príhovory hostí a primátorky mesta. Dôstojný charakter dopoludnia vyzdvihlo aj vystúpenie speváckych zborov Quirin a Nádej. Po skončení Služieb Božích sa sprievod presunul do priestorov Múzea Prvého slovenského gymnázia, kde ministerka Gabriela Matečná s predsedom Matice slovenskej Marianom Tkáčom zasadili v Parku národovcov pamätnú lipku.
Tento výnimočný deň uzavrelo príjemné stretnutie s členmi Martinského komorného divadla, v podaní ktorých si zaplnená sála MsKS vychutnala dve časti hry Národný cintorín.
Mgr. Ľuboslava Lacjaková

Translate »