PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ
Škola priateľská k deťom

Škola priateľská k deťom

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej je v školskom roku 2017/2018 zapojené do programu „Škola priateľská k deťom“. Program „Child Friendly School“  Škola priateľská k deťom je súčasťou medzinárodného programu UNICEF.  Je postavený na myšlienke uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa v školskom…

Translate »