PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Pozvánka na Deň otvorených dverí na PSLG

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí,
k nám do Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej.

Deň sa bude konať 9. novembra 2017 od 10:00 hod v budove PSLG.

Program:

  • prezentácia školy a špecifických učebných predmetov (rétorika, základy žurnalistiky, literárno-dramatická tvorba),
  • beseda so vzácnymi hosťami; Ivanon Jakešom a Jánom Žgravčákom,
  • prekvapenie a súťaže,
  • ukážka školského divadelného súboru Z.N.A.K.

Ak ste zvedaví, neváhajte a príďte sa pozrieť!
Vítaní sú žiaci deviateho ročníka i rodičia.

Tešíme sa na Vás!

Translate »