PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Vyhodnotenie – KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA 2019

KUKUČÍNOVA LITERÁRNA REVÚCA – VYHODNOTENIE 📖

Tak ste sa dočkali, milí nádejní spisovatelia! Uverejňujeme hodnotenie Vašich prác z celoslovenskej súťaže Kukučínova literárna Revúca. Víťazom, ale aj všetkým účastníkom ďakujeme za ich práce a srdečne blahoželáme. ⚠️ Nezabúdajte, riaditeľstvo PSLG v Revúcej zohľadní výsledky súťaže pri prijímacom konaní na PSLG. ⚠️
POÉZIA
ZLATÉ PÁSMO
– všetci autori, ktorí sa dostali až do zlatého pásma, majú nesporný poetický talent, aj keď pri písaní by nezaškodilo nebáť sa používať viac symboliku, metafory a zároveň tieto prostriedky tvorby aj využiť pri tvorbe.Z prác je cítiť, že majú správne vedenie pre ich umelecký rast.
STRIEBORNÉ PÁSMO
– všetci autori, ktorí sa dostali do strieborného pásma, majú tak isto výraznú dávku talentu.Všetci autori v striebornom pásme potrebujú len trochu viac skúseností a vypísanosti. Jednoducho, ešte im treba trochu „dorásť“. Všetkým začínajúcim poetom opäť odporúčame prečítať si knižku Utrpenie mladého poeta, veľa čítať a veľa písať…
BRONZOVÉ PÁSMO
– autori, ktorí sa dostali do bronzového pásma, majú určitú dávku talentu, potrebujú ešte viac básní prečítať a pri ich čítaní možno zistia, ktorou cestou by sa mali alebo mohli pri písaní poézie uberať. Ešte by sa mali zbaviť strachu z používania metafor. Aj im odporúčam prečítať si knižku Utrpenie mladého poeta a veľa čítať a písať…
PRÓZA
ZLATÉ PÁSMO
– autori, ktorí sa svojou tvorbou umiestnili v zlatom pásme, potvrdili vzrastajúci kvalitatívny trend v písaní poviedok, kde sa objavilo mnoho „netuctových“ tém. Autori však ponúkli veľmi zaujímavú fabuláciu príbehov, ktoré majú často veľmi dobrú štylistiku a dej má aj patričný spád. Často potvrdzujú vo svojich poviedkach veľmi dobrý rozprávačský talent.
STRIEBORNÉ PÁSMO
– autori, ktorí sa svojou tvorbou zaradili do strieborného pásma, sa predstavili tiež často zaujímavou fabuláciou, ktorá možno nie vždy vyšla tak, ako autori sami chceli. Dej má väčšinou dobrý spád. Žiaľ, u niektorých sa objavuje trochu „tuctová“ téma, tiež možno „požičaná“. Autori však tak isto potvrdzujú vo svojich prácach dobrý rozprávačský talent. Odporúčal by som aj častejšie používanie priamej reči.
BRONZOVÉ PÁSMO
– Autori zaradení úrovňou svojich prác do bronzového pásma, píšu tiež zaujímavo a štylisticky celkom správne, chyby sa však objavili v obsahovej stránke ich prác. Samozrejme, nedá sa ani týmto autorom uprieť dávka talentu. Treba sa ešte asi „vypísať“ a bude to v poriadku. A tiež odporúčame čítať veľa, podľa možnosti kvalitnej beletrie.
Tento rok k nám priletela len jedna publicistická práca a to rozhovor, zaradili sme ho do zlatého pásma, pretože nás zaujalo nielen spracovanie, ale aj téma rozhovoru. ☺️
Všetkým zúčastneným ďakujeme a v priebehu nasledujúcich dní Vám zašleme na školy diplomy i ceny ☺️.

Translate »