PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Divadelný súbor Z.N.A.K. znova uspel 👏

Divadelný súbor Z.N.A.K. pri Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej už odchoval nejedného profesionálneho herca, režiséra, či dramaturga. Mnohokrát reprezentoval svoju školu na súťažných aj nesúťažných prehliadkach a festivaloch a jeho meno sa stalo zárukou kvalitnej práce režiséra a hercov.
Najnovšie uspel na 65.ročníku súťaže Hviezdoslavov Kubín s divadelným predstavením Farby žien. Toto predstavenie vzniklo na námet básnickej zbierky poetky indického pôvodu Rupi Kaur s názvom Mlieko a Med (preklad – Mirka Ábelová). Na režisérsku stoličku si netradične sadla Sofia Bátoriová (2.A), ale na vzniku a úprave sa podieľali spoločne všetci herci divadelného súboru Z.N.A.K. pod vedením Mgr. Lucie Pribolovej. V inscenácii ide o individuálny pohľad na lásku, drastické zážitky, formy lásky a pestrosť vzťahu medzi rodičmi (matkou) a dcérou.
Divadelné predstavenie sme odohrali 15. apríla 2019 v Rimavskej Sobote pred porotou v zložení Mgr. Marian Lacko a PhDr. Ľubomír Šárik. Po predstavení nasledoval rozbor našej inscenácie, ktorého výsledkom bolo odporučenie na krajskú prehliadku Sládkovičova Radvaň. Veríme, že ani tu našich priaznivcov nesklameme…

Translate »