PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Infomácie pre štvrtákov

Tento článok slúži ako informačný portál o vysokých školách pre študentov štvrtého ročníka.

Vydanie 8/2019 Bulletin Saia prečítať tu.
Témou čísla sú štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2020/2021.

DOD VŠVU Bratislava

29. októbra 2019 od 9:00 do 17:00 sa uskutoční deň otvorených dverí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Otvorené dvere budú vo všetkých troch budovách VŠ.
Hviezdoslavovo nám. 18: Katedry maliarstva a architektonickej tvorby
Drotárska cesta 44: Katedry fotografie a nových médií, grafiky a iných médií, dizajnu, reštauro­vania, vizuál­nej komunikácie, úžitkového umenia, intermédií, sochy/objektu/inštalácie, textilnej tvorby a Kabinet kresby
Koceľova 23: Ateliér mal+by Katedry maliarstva

Čakájú na vás:
komentované prehliadky
individuálne konzultácie portfólií s pedagógmi
prezentácie ateliérov
výstavy študentských prác a publikácií
špeciálny program ateliérov

Viac info na stánkach vysokej školy.

Translate »