PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Divadlo Z.N.A.K.

Divadelný súbor Z.N.A.K. – (zhoda náhod alternatívnej kultúry)
Divadlo pri Prvom slovenskom literárnom gymnáziu.
Divadlo, ktoré spája študentov a šíri divadelný svet. Každoročne nacvičí inscenáciu, ktorú prezentuje na divadelných prehliadkach.
Divadelný súbor Z.N.A.K. študentom otvára pomyselné dvere do divadelných kruhov.

Najväčšie úspechy:

2009 – poetické divadlo – celoslovenské kolo “ Hviezdoslavov Kubín “
2010 – poetické divadlo – celoslovenské kolo “ Hviezdoslavov Kubín “
2015 – rozprávka – 1. miesto krajské kolo; 3. miesto celoštátne kolo “ Divadlo a deti “

Členovia:

Vedenie: Mgr. Lucia Pribolová
Herečky: Sofia Bátoriová, Michaela Ferenczová, Vanesa Kulifajová, Tamara Smiková, Lívia Švihlová, Tímea Petrovičová, Mária Váňová
Herci: Miroslav Dendis

PRIPRAVOVANÁ INSCENÁCIA : FARBY ŽIEN

ZNAK

Translate »