PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Ľuboslava Lacjaková – riaditeľka školy

lacjakova.luboslava@gmail.com

vyučuje: slovenský jazyk a literatúra, literárny seminár

PhDr. Ľubica Andaházyová – triedna učiteľka III.A, pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním riaditeľa školy

andahazyova.lubica@gmail.com

vyučuje: slovenský jazyk a literatúra, čítanie a interpretácia, rétorika, nemecký jazyk 

PhDr. Alena Brdárska – triedna učiteľka II.A

alenabrdarska@centrum.sk

vyučuje: dejepis, občianska náuka, spoločensko-vedný seminár

Mgr. Mariana Pomaj

pomaj.mariana@gmail.com

vyučuje: matematika

Mgr. Gerhard Majling

gerhardmajling@azet.sk

vyučuje: telesná výchova

Mgr. Ivana Konček

i.lora1525@gmail.com

vyučuje: biológia, chémia, informatika

Mgr. Martin Varchol

varchol.martin@gmail.com

vyučuje: fyzika, geografia

Mgr. Lucia Pribolová

vyučuje: základy žurnalistiky, literárno-dramatická tvorba, rétorika

Bc. Martina Maškárová

vyučuje: anglický jazyk a konverzácie z anglického jazyka

Translate »