PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Žiacka školská rada

ŽŠR pracuje v školskom roku 2016/2017 v zložení:

I.A – Tamara Smiková, Martina Hroncová a Lenka Fillová;

III.A –  Lujza Laudárová, Viktória Ružiaková, Diana Petrášová a Ľudmila Astalošová;

IV.A – Lukáš Fillo, Jakub Plichta, Matej Stejskal;

Predsedníčka žiackej školskej rady: Lujza Laudárová
Podpredsedníčka: Diana Petrášová

Translate »