PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Výchovný poradca

Výchovný poradca

PhDr. Ľubica Andaházyová
Výchovný poradca

KONZULTÁCIE
Konzultácia pre žiakov: utorok – štvrtok v čase veľkej prestávky

štvrtok 13:15 – 14:00
individuálne konzultácie podľa dohody
Konzultácia pre rodičov: individuálne konzultácie podľa dohody

V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie na:
tel. č.: 058/442 6401
mobil: 0902 884 322
E-mail: andahazyova.lubica@gmail.com

Translate »