PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny – 23. december 2015 /streda/ – 10. január 2016 /nedeľa/

Riaditeľské voľno

Riaditeľka PSLG  v Revúcej Vám  oznamuje, že na základe odporúčania ministra školstva SR , podľa §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní   bude žiakom   školy dňa   8. januára  2016  / piatok / poskytnuté riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno bude poskytnuté z prevádzkového  dôvodu.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín neliterárneho týždňa od 11. januára  2016 /pondelok/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Translate »