PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Otvorenie expozície v budove PSG

V Revúcej otvorili novú expozíciu v historickej budove Prvého slovenského gymnázia

Posledný marcový deň sa niesol v slávnostnej atmosfére. Pozvaní hostia boli svedkami otvorenia novej expozície v historickej budove Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Gymnázium vzniklo 16. septembra 1862, ako jediná a prvá slovenská škola tohto druhu. Jej cieľom bolo zabrániť odnárodňovaniu slovenskej mládeže a pripravovať národne uvedomelú inteligenciu.
Osobnosti regiónu, ale aj mnohí hostia boli tiež svedkami odhaľovania pamätnej tabule nedávno zosnulého čestného občana mesta Revúca, Dušana Dubovského, ktorý počas svojho života zostavil 19 knižných publikácii o meste. Svojím dielom prispel k zmapovaniu historického života v Revúcej. Jeho posledná publikácia nesie názov „Album Revúcej.“
Všetkým zhromaždeným záujemcom o zrekonštruovanú pamiatku sa prihovorila primátorka mesta Revúca MVDr. Eva Cireňová. Uviedla, že Prvé slovenské gymnázium je miesto, kde sa po prvý raz maturovalo v slovenčine a že povinnosť predstaviteľov mesta je starať sa oň aj v súčasnosti.
Úpravy historickej budovy gymnázia až do dnešnej podoby prebiehali v rámci prác od roku 2012. Ako exteriér, tak aj interiér. Súčasťou novej expozície sú interaktívne informačné prvky, kombinácia historickej budovy s novodobým vybavením v podobe informačných panelov a výsuvných zásuviek s historickým muzeálnym obsahom. V podkroví sa taktiež nachádza zrekonštruovaný priestor, vytvorený pre kultúrne podujatia ako koncerty, výstavy.
Súčasťou slávnostného otvorenia novej expozície bola aj krátka divadelná hra „Spomienky na Štúra“, ktorú režírovala Lujza Laudárová, študentka druhého ročníka Prvého slovenského literárneho gymnázia v Revúcej. Predstavenie v podaní divadla Z.N.A.K., ktoré účinkuje pri PSLG pod vedením stredoškolského učiteľa Mariána Lacka, sledovalo asi 70 pozvaných hostí. Medzi nimi aj predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý v závere zdôraznil potrebu budúcnosti pre región: „Nestačí si len pripomínať minulosť, ale treba tvoriť budúcnosť!“
V priestoroch historického Prvého slovenského gymnázia v Revúcej je nová expozícia dostupná počas bežných otváracích hodín.

Autorka: Simona Čečková

Fologaléria

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Translate »