PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň (14.-18.11.2016) je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.
Drogová závislosť nevzniká náhle, ale vyvíja sa postupne a súvisí so spôsobom života jednotlivca. Náklonnosť k tomuto nebezpečiu vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.
Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé zdravotné a sociálne poškodenia. Podľa dlhoročného prieskumu TAD (tabak, alkohol, drogy) vek prvej skúsenosti s alkoholom je už u 10 ročných detí. Vek začiatku pravidelnej konzumácie alkoholu si podľa prieskumu Národného monitorovacieho centra pre drogy v roku 2010 priznalo 4,1 % obyvateľov SR do 15 rokov, 48,9 % obyvateľov SR od 15 do 19 rokov, 26,4 % obyvateľov SR od 20- 24 rokov a 6,8 % obyvateľov SR od 25 do 29 rokov.
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2713%3Aeuropsky-tyde-boja-proti-drogam&catid=106%3Aaktualne&Itemid=1
Vytváranie aktívneho protidrogového postoja je efektívnou metódou v prevencii vzniku rôznych druhov závislostí. Aj na našej škole sú naplánované aktivity súvisiace s protidrogovou tematikou na Európsky týždeň boja proti drogám.

Čo sme naplánovali ?
List droge – literárna súťaž
Pestrý, rozmanitý a krásny život bez drog a škodlivých látok – farebné oblečenie:
Pondelok – žlto-oranžová
Utorok – zelená
Streda – modrá
Štvrtok – červená
Piatok – bielo-čierna

Translate »