PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Organizujeme Deň otvorených dverí, môžete sa prísť pozrieť ako to chodí u nás

Prvé slovenské literárne gymnázium pozýva žiakov 9. ročníka ZŠ na Deň otvorených dverí.

Naši študenti Vám srdečne otvoria dvere do našej školy. Môžete sa prísť pozrieť, čo robíme, napríklad na hodinách rétoriky…

Pani riaditeľka Vám najprv povie zaujímavú históriu Prvého slovenského literárneho gymnázia a oboznámi Vás so zameraním našej školy. Následne slovo preberie pán profesor Marian Lacko, ktorý Vám porozpráva o divadelnom súbore Z.N.A.K. Ako ďalšie, zažijete „Rozhlasovú hodinu“, kde Vám predstavíme prácu žurnalistu. Potom si môžete poriadne poobzerať priestory budovy PSLG a nakoniec si naši študenti s Vami zahrajú neobyčajné hry.

Na Deň otvorených dverí sú pozvaní, ako žiaci, tak aj ich rodičia.

Tento super deň sa bude konať vo štvrtok, 16. 2. 2017 o 9:00, samozrejme v budove PSLG.

Veľmi sa tešíme na Vašu návštevu !

Translate »