PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Výsledky Kukučínovej literárnej Revúcej

Tak ste sa dočkali, milí nádejní spisovatelia! Uverejňujeme hodnotenie Vašich prác z celoslovenskej súťaže Kukučínova literárna Revúca. Víťazom, ale aj všetkým účastníkom ďakujeme za ich práce a srdečne blahoželáme. Diplomy a vecné ceny pre laureátov z každej kategórie budú čoskoro zaslané do škôl. Ďakujeme všetkým kolegom slovenčinárom za pomoc a tešíme sa na ďalší ročník!

Kukučínova literárna Revúca 2017

(hodnotenie žiackych prác zaslaných do súťaže)
Hodnotil:
Mgr. Marian LACKO, učiteľ literárnej tvorby na PSLG v Revúcej

Celkovo bolo do tohto ročníka KLR zaslaných 175 literárnych prác, z toho 53 próz a 122 básní. Kvantitou to bol teda silný ročník, ale je potešiteľné, že to vôbec nie je na úkor kvality. Práve naopak, opäť sa objavili „zdravé“ literárne pokusy v poézii, aj próze. Hlavne próza bola tohto roku taká kvalitná, ako za posledných desať rokov hádam ešte nikdy! Tu je vyhodnotenie v týchto kategóriách:

POÉZIA
ZLATÉ PÁSMO
– všetci autori, ktorí sa dostali až do zlatého pásma, majú nesporný poetický talent, aj keď pri písaní by nezaškodilo nebáť sa používať viac symboliku, metafory a zároveň tieto prostriedky tvorby aj využiť pri tvorbe. Opäť, ako už i po minulé roky sa potvrdilo, že talenty sa rodia na východe Slovenska, najmä vo Svidníku, Humennom, Starej Ľubovni, Michalovciach, no do zlatého pásma sa dostali aj básne žiačky z Plavnice. Z prác je cítiť, že majú správne vedenie pre ich umelecký rast.
Do zlatého pásma sa svojou tvorbou zaradili:

– Lívia Kuriplachová, Svidník /LAUREÁT SÚŤAŽE S VECNOU CENOU/
– Timea Cerňáková, Humenné
– Sarah Čajbiková, Humenné
– Samuel Onderišin, Humenné
– Aneta Puškárová, Michalovce
– Júlia Platková, Plavnica
– Barbora Langová, Stará Ľubovňa
– Diana Jancurová, Svidník
– Simona Siroková, Svidník
– Kristína Drotárová, Svidník

STRIEBORNÉ PÁSMO
– všetci autori, ktorí sa dostali do strieborného pásma, majú tak isto výraznú dávku talentu. Opäť boli úspešní mladí adepti poézie z Levíc. Prekvapením bola úspešná účasť žiaka z Budkoviec. Všetci autori v striebornom pásme potrebujú len trochu viac skúseností a vypísanosti. Jednoducho, ešte im treba trochu „dorásť“. Všetkým začínajúcim poetom opäť odporúčam prečítať si knižku Utrpenie mladého poeta, veľa čítať a veľa písať…
Do strieborného pásma sa svojou tvorbou zaradili:

– Peter Dremmel, Budkovce
– Annamária Petrovčinová, Humenné
– Soňa Diničová, Humenné
– Lucia Csendesová, Levice
– Benjamín Konečný, Levice
– Michaela Koczánová, Levice
– Kristína Šebová, Levice
– Kristián Petruška, Michalovce
– Karina Repková, Stará Ľubovňa
– Jakub Pluta, Stará Ľubovňa
– Kristína Moncoľová, Tisovec

BRONZOVÉ PÁSMO
– autori, ktorí sa dostali do bronzového pásma, majú určitú dávku talentu, potrebujú ešte viac básní prečítať a pri ich čítaní možno zistia, ktorou cestou by sa mali alebo mohli pri písaní poézie uberať. Ešte by sa mali zbaviť strachu z používania metafor. Aj im odporúčam prečítať si knižku Utrpenie mladého poeta a veľa čítať a písať…
Do bronzového pásma sa svojou tvorbou zaradili:

– Vladimír Poluch, Bánovce nad Bebravou
– Erik Reis, Bánovce nad Bebravou
– Jana Pucheinová, Gelnica
– Daniela Janošková, Gelnica
– Jakub Smital, Hnúšťa
– Radoslav Meluš, Hnúšťa
– Henrieta Dvorská, Hriňová
– Karolína Sakowska, Hriňová
– Adam Dovala, Hriňová
– Miriam Bartková, Humenné
– Samuel Čubák, Humenné
– Samuel Kolesár, Humenné
– Petra Tabaková, Humenné
– Richard Klanica, Humenné
– Matúš Žinčák, Humenné
– Sebastián Lichvan, Humenné
– Simona Triľová, Humenné
– Martin Mandzák, Humenné
– Tamara Brutovská, Kluknava
– Sofia Kollárová, Kluknava
– Tomáš Bodnár, Košice
– Branislav Mišura, Levice
– Laura Hansková, Levice
– Viktória Šamuľáková, Michalovce
– Jarmila Kráľová, Michalovce
– Daniela Regendová, Michalovce
– Stela Struhárová, Nová Baňa
– Adriána Gavurová, Rimavská Sobota
– Radka Borošová, Rožňava
– Juraj Hudák, Rožňava
– Zuzana Hudáčová, Svit
– Jorik Jágerčík, Tisovec
– Oleg Rosiar, Tisovec
– Laura Boháčiková, Tisovec
– Andrea Ťažká, Tisovec

(Prišla nám aj jedna kolektívna báseň, ktorá však do súťaže nebola zaradená, pretože pravidlá súťaže to neumožňujú.)

PRÓZA

ZLATÉ PÁSMO
– autori, ktorí sa svojou tvorbou umiestnili v zlatom pásme, potvrdili vzrastajúci kvalitatívny trend v písaní poviedok, kde sa objavilo mnoho „netuctových“ tém. Najzaujímavejšia práca sa podarila Kristíne Kobolkovej z Klokočova a s prózou „Nemé husle“ sa stala i laureátkou súťaže. Všetci autori však ponúkli veľmi zaujímavú fabuláciu príbehov, ktoré majú často veľmi dobrú štylistiku a dej má aj patričný spád. Často potvrdzujú vo svojich poviedkach veľmi dobrý rozprávačský talent. Vybrať víťaza bolo tentoraz veľmi ťažké. Úroveň prozaických prác bola v tomto ročníku naozaj veľmi vysoká!
– Do zlatého pásma sa svojou tvorbou zaradili:

– Kristína Kobolková, Klokočov /LAUREÁT SÚŤAŽE S VECNOU CENOU/
– Jakub Šiko, Bánovce nad Bebravou
– Lívia Lukácsová, Bytča
– Dáša Belková, Košice
– Laura Karasová, Levice
– Petra Polnišerová, Nová Baňa
– Dominika Vidovičová, Žiar nad Hronom
– Lucia Vicianová, Župkov

STRIEBORNÉ PÁSMO
– autori, ktorí sa svojou tvorbou zaradili do strieborného pásma, sa predstavili tiež často zaujímavou fabuláciou, ktorá možno nie vždy vyšla tak, ako autori sami chceli. Dej má väčšinou dobrý spád. Žiaľ, u niektorých sa objavuje trochu „tuctová“ téma, tiež možno „požičaná“. Autori však tak isto potvrdzujú vo svojich prácach dobrý rozprávačský talent. Odporúčal by som aj častejšie používanie priamej reči.
– Do strieborného pásma sa svojou tvorbou zaradili:

– Paulína Lobotková, Bánovce nad Bebravou
– Katarína Oboňová, Bánovce nad Bebravou
– Samuel Onderišin, Humenné
– Katarína Ondrejová, Humenné
– Anna Ringošová, Kluknava
– Ajjúb Tomi, Košice
– Andrea Gőczeová, Levice
– Daniela Kotlárová, Michalovce
– Michaela Kantorová, Rimavská Sobota
– Veronika Vidová, Rožňava
– Dominika Adamská, Župkov

BRONZOVÉ PÁSMO
– Autori zaradení úrovňou svojich prác do bronzového pásma, píšu tiež zaujímavo a štylisticky celkom správne, chyby sa však objavili v obsahovej stránke ich prác. Veľakrát témy boli akoby zo známych romantických filmov. Samozrejme, nedá sa ani týmto autorom uprieť dávka talentu. Treba sa ešte asi „vypísať“ a bude to v poriadku. A tiež odporúčam čítať veľa, podľa možnosti kvalitnej beletrie.
Do bronzového pásma sa svojou tvorbou zaradili:

– Simona Haringová, Banská Bystrica
– Viktória Dvoranová, Banská Bystrica
– Martina Juríčková, Bánovce nad Bebravou
– Kamila Súkeníková, Bánovce nad Bebravou
– Alex Štrauch, Bánovce nad Bebravou
– Timotej Šnirc, Horná Ždaňa
– Samuel Koribanič, Humenné
– Ema Balková, Humenné
– Simona Triľová, Humenné
– Eliška Luksajová, Humenné
– Viktória Šepeľová, Humenné
– Tímea Šlebodová, Kluknava
– Zuzana Čarnoká, Kluknava
– Daniel Dzurík, Košice
– Klára Hirmanová, Košice
– Martin Čabra, Košice
– Soňa Sabovčíková, Košice
– Pavol Prieložný, Kysucké Nové Mesto
– Samuel Furda, Levice
– Olívia Pásztorová, Levice
– Michaela Koczánová, Levice
– Tatiana Mulíková, Nálepkovo
– Miriam Kučerková, Rimavská Sobota
– Laura Juhászová, Rimavská Sobota
– Eunika Laščáková, Rimavská Sobota
– Soňa Zatrochová, Rožňava
– Marek Jaroš, Stará Ľubovňa

Za porotu hodnotenie napísal:
Mgr. Marian LACKO, učiteľ literárnej tvorby na PSLG v Revúcej

Hodnotenie prác Kukučínovej literárnej Revúcej – žurnalistika

Spomedzi prác najviac zarezonovala osobná výpoveď Paulíny Lobotkovej – Rodina ZŠ Gorazdova – Bánovce nad Bebravou, ktorá prišla o svojich rodičov a náhle osirela. Jej práca je výnimočná nielen sugestívnym opisom udalostí, ale hlavne povšimnutím si úlohy rodičov. Konkrétne jej matka sa pred smrťou venovala deťom v detskom domove, čo dcéra veľmi nechápala. Po nečakanej situácii sa autorka víťaznej práce ocitla práve v detskom domove a prišla na dôležitosť úlohy jej mamy (laureátka súťaže s vecnou cenou).

Zlaté pásmo:
Celkom iná práca Jakuba Šika z rovnakej školy (Keď chlap podľahne smrteľne vážnej chorobe) sa umiestnila v zlatom pásme. Autor s príznačným humorom vo svojom fejtóne zvláda úlohu glosátora mužského sklonu príliš sa ľutovať v situácii choroby.
Ďalšia pozícia v zlatom pásme zaslúžene patrí Samuelovi Onderišinovi zo ZŠ Jána Švermu v Humennom (Utápam sa v spomienkach mojej babi). Vo svojej práci reportážne spracoval spomienky svojej babičky na druhú svetovú vojnu a neváhal pridať aj sympatické posolstvo na záver svojej práce.
Do strieborného pásma zaraďujeme práce, ktoré dokumentovali slušné pisateľské schopnosti ich autorov. Pútavou formou dokázali hlavne v úvahách a publicistických rozhovoroch rozobrať rôzne celospoločenské témy, prípadne priblížiť významné osobnosti šoubiznisu a športu. Autorom patrí uznanie za nádejné predpoklady na ďalšie písanie. K excelentnému výsledku však ešte chýba zopár krokov:
– Keď sa sever stáva juhom – Patrícia Mazáňová – ZŠ Štúrova, Kysucké Nové Mesto
– Úspechy a prehry; Budem; Planéta Zem,Mama, otec a čo deti? – Diana Jancurová, Spojená škola Centrálna, Svidník
– Žijeme len raz, repríza nemožná; Je puberta choroba?; Viem, čím budem a prečo?; Prečo sme nespokojní?; – Simona Siroková, Spojená škola Centrálna, Svidník
– Reprezentant utrpel zranenie. Stop rožňavskému bedmintonu! – Alexandra Mašlenková, ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava
– Hudba má tešiť, nie ubližovať – Sofia Jadrná, ZŠ Ľudovíta Fullu Košice
– Ocenený slovenským prezidentom – Kristína Komendátová, ZŠ Ľudovíta Fullu Košice
– Nádejná slovenská rapová kráľovná – Henrieta Bibláková, ZŠ Železničná Jelšava
– Novodobá stratená generácia – Marko Mariňák, ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava
Do bronzového pásma sa dostali práce, ktoré nesporne dokazujú predpoklady ich autorov na písanie zaujímavých textov. V konečnom dojme však ešte potrebujú viac pracovať na celkovom vyznení ich textov a hlavne doladiť niekedy nejasné zámery svojich žurnalistických počinov:
– Generácia neobmedzených možností – Kamila Súkeníková, ZŠ Gorazdova Bánovce nad Bebravou
– Hokejisti na poli – Branislav Mišura, ZŠ Pri Podlužianke Levice
– List deťom z Dobrosveta – Svetlana Koreňová, ZŠ Gorazdova, Bánovce nad Bebravou
– Interview s Juliusom Caesarom – Ajjúb Tomi, ZŠ Užhorodská Košice
– Temný štvrtok – Markus Albert, Gymnázium Ivana Bellu Handlová

Hodnotil Mgr. Ivo Novák, učiteľ žurnalistiky PSLG Revúca

Ešte raz ďakujeme všetkým mladým spisovateľom/spisovateľkám za zaslanie ich prác.
Prajeme veľa šťastia vo vašom ďalšom písaní 🙂

Translate »