PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Vedecká konferencia k 155. výročiu vzniku Prvého slovenského gymnázia

Mám dojem, akoby ešte ani neuschli posledné lístky spomienok na oslavy 150. výročia vzniku prvej slovenskej strednej školy, ktorú si ľud privlastnil a nazval Prvé slovenské gymnázium. Napriek tomu prešlo päť rokov a my si pripomíname 155. výročie vzniku tejto jedinečnej vzdelávacej ustanovizne.
Ako ho osláviť? A tak vznikla plodná spolupráca Múzea Prvého slovenského gymnázia s Prvým slovenským literárnym gymnáziom s láskavým prispením Mesta Revúca a Matice slovenskej v Martine. Výsledkom bola celoslovenská vedecká konferencia na tému Pedagogické pokusy v druhej polovici 19. storočia na území Slovenska, ktorá sa konala 11. septembra 2017 v Revúcej.
Účastníci konferencie sa na úvod na miestnom cintoríne poklonili pamiatke tých, ktorí práve pred 155 rokmi tvorili históriu gymnázia. Odborná časť konferencie sa konala v komornom prostredí podkrovia Múzea Prvého slovenského gymnázia, kde bola nainštalovaná aj výstava vedeckého tajomníka MS Petra Cabadaja Martin Kukučín. Prítomní si vypočuli sedem referátov a nie je bez zaujímavosti, že traja z autorov boli bývalí absolventi Prvého slovenského literárneho gymnázia, ktorí sa už stihli presadiť na odbornom nebi. Témy referátov boli rôznorodé, no každý z nich zaujal. Dozvedeli sme sa informácie o slovenských učebniciach v historických knižniciach mesta Prešov, o slovenských pedagogických periodikách z 19. storočia, o diele Samuela Ormisa, či viac-menej úsmevné rozprávanie zo študentského života revúckych gymnazistov, o ktorom sa nepíše v odborných monografiách. Celou konferenciou nás sprevádzalo pohládzajúce poetické slovo moderátorky Ing. Milany Jutkovej.
Po odbornej časti vystúpilo študentské divadlo Z.N.A.K., ktoré pôsobí pri Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej pod vedením Mgr. Mariana Lacka s hrou Štefan Marko Daxner a zožalo nefalšovaný aplauz publika.
Celonárodné oslavy pokračujú ďalším programom v stredu , kedy sa budú konať slávnostné Služby Božie v Evanjelickom chráme v Revúcej, kde bolo pred 155 rokmi slávnostne otvorené Prvé slovenské gymnázium inauguračným prejavom Augusta Horislava Škultétyho a vo štvrtok nás čakajú ďalšie sprievodné podujatia v rámci osláv – divadelné predstavenie Bije zvon slobody, beseda so slovenskými spisovateľmi, prednáška o Revúckych kódexoch a večer scénické čítanie diela Ľuboša Juríka Smrť ministra v podaní Marka Igondu.

Na obr.: Radim Pačmár, Veronika Murgašová, Lucia Koreňová (účastníci konferencie, absolventi PSLG), divadlo Z.N.A.K.

Translate »