PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia,

srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 24.10.2018 (v stredu) o 15,30 hodine v priestoroch PSLG na prvom poschodí (zo schodov rovno, potom doprava, prvé dvere – zborovňa, ostatné sú triedy a posledné riaditeľňa) v budove Gymnázia Martina Kukučína na Clementisovej 1166 v Revúcej.

 Tešíme sa na Vašu účasť.

Translate »