PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Beseda s Jankom Cígerom

Ako sa hovorí, páchateľ sa vždy vráti na miesto svojho činu. A inak to nebolo ani v tomto prípade. Miesto činu, síce zmenilo adresu, ale nič nebránilo páchateľovi poctiť nás svojou návštevou. Naše „predvolanie“ prijal Janko Cíger z Mädokýša  Janko, ako ho my voláme, je majiteľom antikvariátu v Martine, glosátor a taktiež skvelý človek so zmyslom pre humor a jediný chodiaci Orloj na Slovensku. Taktiež je profesorom Hraškológie a má mnoho iných funkcií… Napríklad, je predsedom ženského spolku ŽIVENA v Martine (ej, ženičky, vy sa máte) ! 

Včerajšie stretnutie s Jankom mi bralo slová, pretože Janko je veľmi výrečný, švárny junák a zvládol rozprávať aj päť minút bez prestávky…..A keď som mu už,už, išla položiť otázku, znova sa rozrečnil… Ako on sám povedal, huba sa mu nezastavila…. Jankovi ďakujeme za 3 hodiny plné smiechu a príjemného predpoludnia. Tešíme sa na ďalšie stretnutie…..kiežby, to bolo možné každý týždeň 

Tamara Smiková, 3.A

[slideshow_deploy id=’2391′]

Translate »