PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Pre uchádzačov a budúcich spolužiakov

Vítame Ťa na webovej stránke našej školy, teda webe Prvého slovenského literárneho gymnázia.

Sme „klasické“ gymnázium s rozšírenou výučbou slovenského jazyka, literatúry a dejepisu. Naše predmety dopĺňajú k tomu ešte hodiny literárno-dramatickej tvorby, rétoriky, čítania a interpretácie a základy žurnalistiky, z ktorých môžeš aj maturovať.

Študenti Prvého slovenského literárneho gymnáziá organizujú rôzne akcie, mimoškolské aktivity, besedy a workshopy so známymi osobnosťami. Vedenie podporuje aj naše vlastné nápady na „akciu“, či je to veľká tancovačka, alebo len večerné čítanie poézie. Svoje literárne diela ale aj rôzne reportáže uverejňujeme v našom školskom časopise Svet v literách. PSLG k tomu každoročne usporadúva celoslovenskú literárnu súťaž Kukučínova literárna Revúca, avšak i sami sa zúčastňujeme na mnohých súťažiach, ktoré si vyberieme.

Ak by si mal/a záujem o štúdiu na PSLG, neváhaj nás kontaktovať na našej facebookovej stránke. Radi ti odpovieme na každú tvoju otázku.


 

 

Translate »