PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Divadlo Z.N.A.K.

Divadelný súbor Z.N.A.K. – (zhoda náhod alternatívnej kultúry )
Divadlo pri Prvom slovenskom literárnom gymnáziu.
Divadlo, ktoré spája študentov a šíri divadelný svet. Každoročne nacvičí inscenáciu, ktorú prezentuje na divadelných prehliadkach.

Najväčšie úspechy:

2009 – poetické divadlo – celoslovenské kolo “ Hviezdoslavov Kubín “
2010 – poetické divadlo – celoslovenské kolo “ Hviezdoslavov Kubín “
2015 – rozprávka – 1. miesto krajské kolo; 3. miesto celoštátne kolo “ Divadlo a deti “

Členovia:

Réžia : Mgr. Marian Lacko; Lujza Laudárová
Herečky : Mária Adamská, Barbora Beťárová, Simona Čečková, Michaela Mydlárová, Beáta Repáková, Viktória Valašteková, Nikola Nociarová
Herci : Erik Topor, Lukáš Fillo, Matej Stejskal

ZNAK

Translate »