PRVÉ  SLOVENSKÉ  LITERÁRNE  GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Občianske združenie MLADÍ V UMENÍ

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie MLADÍ V UMENÍ,  ktoré rozvíja svoju činnosť pri PSLG v Revúcej.

Obraciame sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2% z Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2016. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli do štátneho rozpočtu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Všetky finančné prostriedky budú použité v súlade s platnými zákonmi na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy
 • voľno-časové aktivity detí a mládeže, ako napr.:
 • usporiadanie kultúrneho festivalu CARPE DIEM
 • usporiadanie tvorivých dielní  – Deň tvorivosti
 • organizácia literárnych večerov
 • stretnutia s profesionálnymi umelcami (literáti, historici)
 • návštevy rôznych kultúrnych podujatí (divadlo, kino, výstava)
 • organizovanie populárno-náučných exkurzií
 • publikačná činnosť (vydávanie literárnych zborníkov a časopisov).

 

Poukázaním 2% sa stávate aktívnou súčasťou podpory výchovy a vzdelávania a týmto krokom preukazujete, že budúcnosť Vašich detí Vám nie je ľahostajná.

Za Vašu podporu úprimne ďakujeme.

PhDr. Ľubica Andaházyová – štatutár OZ

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás potrebné údaje. Príslušné tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky školy.

Naše identifikačné údaje:

Právna forma:  Občianske združenie

Obchodné meno (názov): MLADÍ v UMENÍ

IČO: 37953796

Číslo účtu: 511478380/0900

Adresa:  Železničná 260, Revúca 050 01

 

Časové lehoty

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-2016

Tlačivo o vyhlásení 2% z daní

Translate »