PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Ľuboslava Lacjaková – riaditeľka

lacjakova.luboslava@gmail.com

vyučuje: slovenský jazyk a literatúra, literárny seminár

PhDr. Ľubica Andaházyová – triedna učiteľka II.A, pedagogický zamestnanec poverený zastupovaním riaditeľa školy

andahazyova.lubica@gmail.com

vyučuje: slovenský jazyk a literatúra, čítanie a interpretácia, nemecký jazyk 

PhDr. Alena Brdárska – triedna učiteľka IV.A a I.A

alenabrdarska@centrum.sk

vyučuje: dejepis, občianska náuka, spoločensko-vedný seminár

Mgr. Mariana Pomajová

pomaj.mariana@gmail.com

vyučuje: matematika

Mgr. Ivan Novák

novak@lumen.sk

vyučuje: základy žurnalistiky

Mgr. Marian Lacko

manolacko@gmail.com

vyučuje: literárno-dramatická tvorba, rétorika

Mgr. Gerhard Majling

gerhardmajling@azet.sk

vyučuje: telesná výchova

Mgr. Ivana Lormannová 

i.lora1525@gmail.com

vyučuje: biológia, chémia, informatika

Mgr. Martin Varchol

varchol.martin@gmail.com

vyučuje: fyzika, geografia

Zuzana Michalová

michalka81@centrum.sk

vyučuje: anglický jazyk

Mgr. Lucia Barišová

vyučuje: konverzácie z anglického jazyka

Translate »