PRVÉ   SLOVENSKÉ   LITERÁRNE   GYMNÁZIUM V REVÚCEJ

III.A

Triedny učiteľ: PhDr. Ľubica Andaházyová
Učebňa: III.A
Odbor: gymnázium
Počet študentov: 12 (10 dievčat, 1 chlapec)

Zoznam študentov

Rozvrh hodín pre školský rok 2018/2019

Translate »